22 มิถุนายน 2562 แคนาดาฉลุยกฎหมาย ห้ามนำเข้า-ส่งออก “หูฉลาม” ขึ้นแท่นประเทศแรกในกลุ่มจี 20

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_2642996

รายงานข่าวดีด้านการอนุรักษ์สัตว์ เมื่อร่างกฎหมายห้ามนำเข้าและส่งออกหูฉลามของประเทศแคนาดา ได้รับการลงพระปรมาภิไธยและเตรียมประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ภายหลังสมาชิกรัฐสภาแคนาดาลงมติเห็นชอบให้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้แคนาดาเป็นประเทศแรกในกลุ่มผู้นำเศรษฐกิจจี 20 ที่ห้ามการนำเข้าและส่งออกหูฉลาม ขณะที่องค์กรพิทักษ์สัตว์ระหว่างประเทศแสดงความชื่นชมรัฐบาลแคนาดาต่อความพยายามในการยุติการค้าหูฉลามซึ่งเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสายพันธุ์ฉลาม เนื่องจาก 1 ใน 3 ของหูฉลามที่ขายในตลาด มาจากสายพันธุ์ฉลามที่เสี่ยงสูญพันธุ์ ทั้งนี้แคนาดาเป็นประเทศนอกทวีปเอเชียที่นำเข้าหูฉลามมากที่สุด แม้การล่าและค้าหูฉลามภายในประเทศจะถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายตั้งแต่ปี 2537 ก็ตาม